Genootschap Beeldende Kunst Oss

Wie zijn we

Het Genootschap Beeldende kunst Oss is in 1960 opgericht door Theo van der Steen.

Zijn doel: andere kunstenaars ontmoeten, samen werk bespreken, van elkaar leren om zo tot betere prestaties te komen. Het GBKO is 62 jaar later nog steeds een bloeiende vereniging.
Wat doen we 
actief in beeldende kunst altijd op zoek naar een podium maandelijkse werkbesprekingen om van elkaar te leren samen actief op inspirerende werksituaties exposities van kunstwerken voor belangstellenden kunstreizen en excursies ter lering en vermaak lezingen en presentaties voor thematische verdieping meedoen aan kunstzinnige manifestaties en evenementen
Bestuur                                                    
Voorzitter:            Vicevoorzitter:     Penningmeester: Secretaris: Bestuurslid:
Ine Boesewinkel Mary Loermans Annie Schade Riet Mulders Yolande Iddink
Ada Braat…. 2 vacatures verantwoordelijk voor de samen- stelling van de jaarlijkse expositie.
Expositiecommissie
Ballotagecommissie
Cisca van Berkel, Saskia Laan en Léon Spronk dragen nieuwe leden voor aan het Genootschap.
Activiteitencommissie
3 vacatures zoeken naar geschikte mogelijkheden voor actie en geven hier uitvoering aan.
©
GBKO 2015-2022
Archief GBKO Archief GBKO
Op verzoek van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is het boekje ‘Genootschap Beeldende Kunst Oss- 60 jaar’ opgenomen in het Depot van Nederlandse Publicaties. De publicatie zal blijvend deel uitmaken van het collectieve cultureel erfgoed van Nederland